Leidinggevende managementfuncties
(2006 – 2012)

Betreffende:
Directiesecretariaat, Human Resource, Training & Communicatie, Receptie, Facility, IT, Polisadministratie,
met de volgende taken:

  • de handhaving van normen en waarden van de onderneming en de naleving van de (veiligheids)voorschriften, richtlijnen, procedures en werkinstructies
  • het opstellen van doelstellingen voor de afdeling/ dienst voor de korte en de lange termijn
  • het realiseren van de (ondernemings)doelstellingen van de betreffende afdeling/dienst
  • de uitvoering van werkzaamheden door de medewerkers onder bewaking van kwaliteit, kwantiteit, kosten en tijd
  • het ontplooien van initiatieven ter verbetering van de processen op en over de afdeling/dienst
  • het actief meewerken aan de werving, selectie, begeleiding, beoordeling, promotie en/of ontslag van de medewerkers
  • zitting in het MT
  • het meedenken over het beleid en de strategie van de onderneming

Een volledig Curriculum Vitae kunt u hier bekijken.

Projecten

Eindejaarproject bij een zorgverzekeraar
oktober 2011 – februari 2012 in de functie van teammanager a.i.

Promotie klanttrainingen, themadagen en workshops bij een internationale technische onderneming
maart 2010 – augustus 2010 in de functie van manager Training & Communicatie.

Reorganisatie bij een organisatie gespecialiseerd in motorreductoren
oktober 2009 – februari 2010 in de functie van manager HR.

Outsourcing Receptiediensten bij een aandrijf-technische organisatie
oktober 2009 – januari 2010 in de functie van facilitair manager.

Implementatie bonusregeling SAP ERP HCM(HR) bij een onderneming in besturings- en regeltechniek
november 2007 – februari 2008 in de functie van manager HR.

Implementatie internationaal (BE, NO, PT) en gestandaardiseerd SAP CRM systeem bij één van de marktleiders op het gebied van motoren en tandwielkasten
januari 2006 – november 2007 in de functie van projectcoördinator en trainer/consultant.

Implementatie SAP ERP (R/3) Financials & Operations bij een bedrijf in decentrale techniek, motion control en industriële tandwielkasten
2001 -2004 in de functie van projectcoördinator.

Implementatie EURO binnen SAP ERP HCM(HR) bij een bedrijf gespecialiseerd in besturingstechnische vraagstukken
augustus 2001 – januari 2002 in de functie van projectleider.

Implementatie SAP ERP HCM (HR) bij een innovatieve onderneming op het gebied van bewegen
januari 2000 – december 2000 in de functie van projectcoördinator.