Human Resource Management

Bij de volgende HRM-zaken is Dansto u van dienst:

  • Aansturen van uw personeelsafdeling
  • Human Resource advies, zoals opstellen, bewaken en naleving van personeelsbeleid
  • Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en medewerkers bij alle uitvoeringsaspecten van HRM: werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, beoordelen en functioneren, training en ontwikkeling, functieprofielen en beloning
  • Beheersing en vermindering ziekteverzuim
  • Begeleiden van medewerkers en leidinggevenden bij conflicten of personele problemen
  • Reorganisaties
  • Coachen van medewerkers en leidinggevenden